AYD Chassis Parts Aydýnlar Yedek Parça San. Yeni yapýlan Kauçuk bölümünün ana sistem odasý ile network haberleþmesi için fiber optik kablo, kabin enerji çekimleri yapýlmýþtýr. Ortamýn tozlu olacaðý düþünülerek Outdoor Rack Kabinet kullanýlmýþtýr. (17.02.2014)
8 Core SM F/O Kablo 500 Mt.
     
Enerji Besleme Kablolarý 4200 Mt.
     
Enerji Besleme Kablolarý 425 Mt.
     
Fusion Splice 16 Ad.
     
7U 600*600 Duvar Tipi Tek Cidarlý Outdoor Kabinet 2 Ad.