Ermenek-Varsak Özel Bölge 16 Km. EÝH Toprak Teli Fiber Optikli(OPGW)  yapýlmýþtýr. OPGW çevre þartlarýndan dolayý özel olarak imal edilmiþ 24 core Hexacore OPGW seçilmiþ olup, toplam 9 Adet OPGW eki yapýlmýþtýr. Test ve raporlarý TEÝAÞ Mühendislerine teslim edilmiþtir. (04.10.20013)
OPGW Eki 9 Ad.
     
Fusion Splice  216 Ad.
     
OTDR Ölçüm 432 Ad.