Konya Þeker Çumra Entegre Tesislerinde bulunan TORKU Bisküvi fabrikasýnýn 76 adet ÝP kameralý sistemi için gerekli enerji, data ve fiber optik altyapýsý yapýlmýþtýr. Tüm bölüm kabinleri ana merkeze fiber optik ile taþýnmýþtýr. Her bölüm kabininin enerjileri yine ayný oda içerisinden, tek merkezden kumanda edilmektedir. (04.02.2014) 
8 Core MM F/O Kablo 4500 Mt.
     
Enerji Besleme Kablolarý 4200 Mt.
     
Enerji Besleme Kablolarý 400 Mt.
     
Cat6 Data Kablosu 3500 Mt.
     
Fusion Splice 350 Ad.
     
42U 800*1000 Dikili Tip Rack Kabinet 1 Ad.
     
7U 600*450 Duvar Tipi Rack Kabinet 18 Ad.