Eski Kazan Otomasyon odasýnýn yeni yapýlan kazan kýsmýna taþýnmasý, enerji, fiberoptik,data ve telefonlarýnýn aktarýlmasý iþi yapýlmýþtýr. 60 m² alaný bulunan yeni kazan dairesi otomasyon odasýnýn tüm kablolarý yeni yapýlan kablo tavasýndan yenilenerek çekilmiþ, Kazan Odasý Serverlarýnýn görüntüleri ATEN'in 8 port KVM switchi ile tek bir monitöre aktarýlmýþtýr. (18.04.2012)
Kablo Tavasý 100*40 mm 50 Mt.
     
4 Core MM F/O Kablo 100 Mt.
     
Enerji Besleme Kablolarý 400 Mt.
     
Cat6 Data Kablosu 100 Mt.
     
ATEN-KH1508 Cat5 8 Port KVM Switch 2 Ad.
     
ATEN CPU Modül 4 Ad.
     
Fusion Splice 16 Ad.